NOVINKY

Rozvodky Wood-Mizer na efektívnu údržbu pílového pásu

4. augusta 2021

Rozvodky Wood-Mizer na efektívnu údržbu pílového pásu

V piliarskej prevádzke robia pílové pásy obrovskú prácu pri pílení kmeňov na hodnotný stavebný či stolársky materiál. Aby ste z každého jednotlivého kmeňa vyrobili hranoly a dosky najvyššej kvality, je treba pílové pásy riadne udržiavať ostrením a nastavovaním rozvodu ich zubov. Len dobre udržiavané pílové pásy zaručia maximálny rezný výkon.


Nastaviť rozvod zubov je rovnako dôležité ako ostriť

Pri údržbe pílového pásu je rovnako dôležité oboje, ostrenie i nastavenie rozvodov. Ako sa zuby pílového pásu pri pílení tupia a deformujú, potrebujú obnoviť ostré hrany a tvar zubovej drážky. Následne každý pílový pás potrebuje, aby mali zuby správne rozvody, aby produkovali materiál s vysoko kvalitným povrchom a účinne odstraňovali piliny z reznej škáry. Pílový pás má správny rozvod zubov, keď sú zuby presne a rovnomerne vyhnuté od tela pílového pásu.

Vzor nastavenia rozvodu zubov je “vľavo/vpravo/priamo,” kde ľavé a pravé zuby načínajú alebo režú materiál a priamy zub – takzvaný vynášací – odstraňuje z dreva piliny. Odporúčané hodnoty rozvodu sú rôzne pre každý typ pílového pásu a profil. Podstatné je prispôsobiť hodnotu rozvodu druhu píleného dreva. Napríklad odporúčame použiť menší rozvod na tvrdé drevo a väčší rozvod na mäkké. Presné odoporúčané hodnoty nájdete na originálnej škatuli s pílovým pásom.

Ak je rozvod príliš malý, pílový pás píli rovno a kvalitne, no pomaly. Ak je rozvod príliš veľký, bude pílový pás píliť trhane, vytvárať zvlnené rezy a celkovo sa zhorší kvalita píleného dreva. Pílový pás s nesprávným rozvodom sa môže rýchlo prehrievať, prípadne sa v dôsledku toho aj pretrhnúť.

Pred zahájením postupu nastavovania zubov je treba, aby operátor správne pripravil pílový pás. Predovšetkým je treba pílový pás očistiť a odstrániť prípadnú živicu, olej, miazgu alebo iné kvapaliny. Následne je treba odstrániť z hrán ostrapky, buď ručne, nástrojom alebo automaticky na ostričke ako je BMS500/600.
Výber rozvodky

Wood-Mizer ponúka širokú škálu rozvodiek na rýchle, presné a rovnomerné nastavenie rozvodu zubov.

BMT100 – manuálna jednostranná rozvodka je ekonomický, presný nástroj s jednoduchou obsluhou pre nízkoobjemové prevádzky. Toto zariadenie pracuje s pílovými pásmi širokými 25-75 mm a obsluhuje sa manuálne (jednou rukou nastavujete zuby pomocou ručnej kľuky a druhou rukou pílový pás posúvate). Nastavuje sa rozvod na jednej strane pílového pásu, takže je treba pílový pás po nastavení zubov na prvej strane obrátiť na druhú stranu. Aby ste zachovali správny vzor, musíte nastavovať každý tretí zub na páse. Nakoľko je rozvodka manuálna, trvá nastavenie jedného pílového pásu priemerne 7-10 minút. BMT100 umožňuje veľmi presné nastavenie rozvodu zubov.
Pred začatím procesu nastavenia rozvodu zubov s BMT100 potrebujete:
1.    Presne zarovnať výšku pílového pásu v upínaní – Wood-Mizer odporúša nastaviť dno zubovej drážky  1,0-1,5 mm pod hornou hranou upínania,
2.    Nastaviť tlačný bod – Wood-Mizer odporúča nastaviť tlačný bod na zube v jednej tretine výšky zubu od jeho špičky,
3.    Vynulovať číselníkové meradlo rozvodu (ciferník).

Podstatné je nastaviť správnu polohu zarážky, ktorá zastavuje pílový pás a nastaviť správný tlačný bod ohnutia zubu. Číselníkové meradlo ukazuje hodnotu nastavenia rozvodu zubu. Oporné ramená držiace pílový pás vyžadujú prestaviť podľa šírky pílového pásu.

BMT150 – manuálna obojstranná rozvodka je ďalší ekonomický, presný a efektívny nástroj s jednoduchou obsluhou z radu Wood-Mizer. Je obojstranný, takže nastavuje dva zuby súčasne  (ľavý/pravý) a nevyžaduje, aby operátor pílový pás obracal. Táto rozvodka umožňuje pripravovať pílové pásy široké 25-75 mm s rozstupom zubov 6-32 mm. Na údržbu jedného pílového pásu potrebujete asi 3-4 minúty. Obsluhuje se manuálne pákou s rohatkou, ktorá aktivuje 2 nastaviteľné svorníky a súčasne posúva pílový pás pomocou postrkávača. Nastavovanie výšky pílového pásu sa vykonáva výmenou kolíkov a točňou na jemné nastavenie. Aby sa zaistila čo najvyššia presnosť nastavenia rozvodu zubu, disponuje BMT150 nástrojom Set Master Gauge (hlavná mierka nastavenia) na kontrolu hodnoty nastavenia rozvodu zubu a presným zarovnávaním nastavovacími skrutkami.

Jedna z najobľúbenejších rozvodiek je BMT200/250 – obojstranná rozvodka, ktorá je k dispozícii vo dvovch verziách. Jednoduchšia verzia BMT200 je manuálna, vybavená kľukou, ktorá aktivuje nastavovacie svorníky a posúva pílový pás. Pomocou rozširujúcej sady môžete vylepšiť BMT200 na vyššiu verziu BMT250.

Elektrická verzia BMT250 má jednofázový motor 0,18 kW s prevodovkou a jednoduchou ovládacou jednotkou. V jednom cykle sa nastavuje rozvod dvoch zubov, čo znamená, že je proces rýchlejší. Priemerne trvá príprava jedného pílového pásu asi 2-3 minúty. Rozvodka BMT250 sa často kombinuje s ostričkou pílových pásov BMS250.

Každý nastavovací svorník je spojený so samostatným číselníkom, ktorý je treba pred začatím procesu nastavovania kalibrovať. Dve číselníkové meradlá zobrazujú hodnoty nastavenia – jednu pre pravé a jednu pre ľavé vyhnutie. Je dobrým zvykom občas použiť Set Master Gauge na dvojitú kontrolu hodnôt nastavenia. Elektrická verzia BMT250 má jednoduchú ovládaciu skrinku s počítadlom zubov a snímač sám zastaví proces. Navyše má BMT250 ukazateľ napätia, hlavný vypínač a prepínač prevádzkového režimu manuálny/automatický. S BMT250 môžete nastavovať rozvody pílových pásov širokých 25-75 mm a s rozstupom zubov 13-32 mm.


BMT300 – pneumatická jednostranná rozvodka je navrhnutá pre profesionálne a veľkoobjemové prevádzky. Často sa kombinuje s profesionálnou ostričkou pílových pásov BMS500/600. BMT300 je automatická rozvodka, ktorá pracuje v niekoľkých prevádzkových režimoch, používa rôzne diagnostické funkcie na dohľad komponentov stroja a korekciu rozvodu zubu. Ak je treba, môže opraviť priveľký rozvod. Používa dva zdroje energie: jednosmerný elektromotor (2x) 24V na pohon postrkovača pílového pásu a stlačený vzduch (min. 4 bary) na napájanie upínacieho nástroja, nastavovacieho svorníka a čistiacej trysky. BMT300 je jednostranná rozvodka, takže nastavuje len jednu stranu pílového pásu. To znamená, že budete musieť obrátiť pás pre nastavenie druhej strany. Je mimoriadne presná, udržuje toleranciu požadovanú užívateľom a je rýchla – príprava jedného pílového pásu trvá 3 minuty, ak nie je žiadny zub poškodený klincom alebo tvrdým kúskom dreva.

Na ovládacom paneli je umiestnený LCD displej s niekoľkými tlačidlami pre obsluhu. Displej zobrazuje všetky parametre procesu, ktorý môžete v reálnom čase ovplyvniť. Tu zadávate počet zubov/cyklov, horný/dolný limit rozvodu, typ použitého upínania, maximálny počet chýb vzoru nastavovania, meraciu jednotku, či uživateľský jazyk. Môžete tiež listovať v diagnostickom menu a spúšťať testy kontrolujúce funkcie stroja (postrkovač, upínanie, vyhnutie, nastavovací  svorník, snímač); tu spúšťate aj kalibračný režim alebo režim dohľadu na nastavenie rozvodu zubu.


Tipy a rady na chytré nastavenie rozvodu zubov

Pred začatím akejkoľvek údržby pílového pásu se uistite, že ste pripravili pílový pás i stroj. Dôležité je pripomenúť zopár všeobecných pravidiel nastavovania rozvodov a údržby rozvodky.

1.    Nastavujte len zuby pílových pásov očistených od smoly, miazgy, oleja či nečistôt. Inak nebude proces taký presný ako predpokládáte a budete musieť absolvovať ďalšiu prácu na stroji.
2.    Presne nastavte výšku pílového pásu v upínači – nastavte dno zubovej drážky 1,0-1,5 mm pod hornou hranou upínania, nastavte tlačný bod – nastavte ho do jednej tretiny výšky zubu od jeho špičky a vynulujte číselníkové meradlo vyhnutia.
3.    Pri posúvaní pílového pásu zachovajte na manuálnych rozvodkách vzor “ľavý/pravý/priamy”. Ak nebudete dodržiavať správny vzor, pridáte si množstvo práce a prídete o veľa času na jeho obnovu.
4.    Používajte Set Master Gauge ako prídavný merací nástroj na dvojitú kontrolu hodnôt a podľa potreby rozvodku znova nastavte.
5.    Hodnoty rozvodu závisia na rade faktorov. Najlepšie je držať sa odporúčaných hodnôt a používať ich ako referenčné body pri skúšaní vlastných hodnôt. Akonáhle získate viac skúseností, naučíte sa aká hodnota rozvodu najlepšie funguje pri vašich konkrétnych piliarskych aplikáciách.
6.    Sledujte upínanie pílového pásu na rozvodke, kontrolujte stav postrkovača pásu, kontrolujte a včas vymeňte všetky poškodené pohyblivé časti stroja.
7.    Rozvodku umiestnite v čistom a suchom prostredí. Na konci pracovnej zmeny odstráňte špinu, piliny, triesky a ďalší odpad.
8.    “Bezpečnosť predovšetkým” – Nepodceňujte nosenie ochranných rukavíc na manipuláciu s ostrými predmetmi, používanie ochranných okuliarov a chráničov sluchu pred škodlivým hlukom. Čítajte užívateľské príručky a riaďte se pokynmi výrobcu.

Držte sa týchto tipov a odporúčaní a užijete si dlhú a bezproblémovú  prevádzku vašej rozvodky Wood-Mizer.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Vitajte

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

TLAČOVÉ STREDISKO