NOVINKY

Rodiaca sa ekonomika mestského dreva

21. apríla 2022

Rodiaca sa ekonomika mestského dreva

New York Heartwoods je ženská spoločenská organizácia vo Warwicku, v štáte New York. Podnik založili v roku 2010 s poslaním regenerovať životaschopnosť lesa a maximalizovať hodnotu "odpadových" stromov. Jedna zo spoluzakladateliek Megan Offnerová predstavuje svoju víziu novej príležitosti na trhu, vytvorenej vznikajúcou ekonomikou mestského dreva.

Organizácia New York Heartwoods (NYH) začínala v roku 2010 s pomocou hydraulickej mobilnej píly Wood-Mizer LT40. Začali sme rozvíjať náš plán ťažby stromov, keď sme si uvedomili, koľko stromov padá k zemi, umiera a arboristi ich len tak odstránia.Opakované silné víchrice a niekoľko epidémií drevokazného hmyzu viedli k bezprecedentným kalamitám v našich lesoch a náročným výzvam v našich komunitách, kým fondy obcí a vlastníkov lesov sú napäté kvôli opätovnému odstraňovaniu vyvrátených alebo uhynutých stromov. Skládky naprieč krajinou sa boria s problémom, ako zvládnuť množstvo súčasne vznikajúceho drevného odpadu, ľudia potrebujú prácu a komunity sa vyvíjajú, aby boli pružnejšie. Spracovaním mestského dreva sa podieľame na riešení:
•    zníženia nákladov na likvidáciu dreva,
•    presmerovania hodnotného materiálu z odpadového prúdu,
•    zníženia emisií skleníkových plynov,
•    uspokojenia dopytu miestnych drevovýrobcov
•    a raste novej ekonomiky.

Vzťahy v komunite sú kľúčom k ponuke i dopytu. Kvôli každoročným klimatickým javom ako hurikány a víchrice spolu s nájazdmi škodcov máme prístup k vyššiemu počtu kmeňov, ako sme schopní spracovať. Samotná ťažba kmeňov je pracovne náročná, a teda vo väčšine prípadov z nášho pohľadu nákladovo neprijatelná. Spoluprácou so zmluvnými piliarmi môžeme získať odpadové kmene zadarmo alebo  väčšinou za náklady na pohonné hmoty a čas šoféra.

Popri zmluvných piliarskych službách, ktoré zaisťujú kmene, zabezpečujú aj zákazníkov na odkup dreva,  farmárov, inštitúcie, pozemkového úradu, ministerstva dopravy, komunálnej spoločnosti, obecných správcov pozemkov a miestnych úradníkov. Zistili sme, že obzvlášť tí poslední znamenajú plodné konexie, pretože riadia činnosť zmluvných arboristov, čo robiť s mestskými stromami. Väčšina miest je zaťažená rastúcimi nákladmi na mestské služby, klesajúcimi príjmami, rastúcimi nákladmi na skládkovanie a zmenšujúcim sa priestorom pre skládky. Presmerovanie kmeňov tak vytvára riešenie manipulácie s odpadom a obmedzuje nápor na výdaje za upratovanie, čo môže priniesť lavičky do parkov, piknikové stoly, oplotenie, podlahy a kancelársky nábytok do mestských budov. Schopnosť zlepšiť miestne problémy a pritom vytvárať kvalitné drevo môže viesť k zmluvám s obcami a k zdrojom, ktoré podporia tak ponuku kmeňov, ako aj dopyt po výrobkoch.

Mobilné pásové píly majú pri práci s mestskými stromami oproti veľkým kotúčovým pílam veľkú výhodu. Ich schopnosť prevozu priamo na miesto môže zmierniť nároky na logistiku a náklady na prepravu likvidovaných kmeňov.
Napríklad po hurikáne Sandy boli skládky plné, takže mnoho miest v štáte New York vyhradilo na uloženie kmeňov parkoviská. Miestni piliari boli prizvaní, aby si zadarmo napílili, čo chcú a aj tak trvalo celé mesiace, kým sa tie hromady zmenšili. Možnosť naraziť pri pílení na kov je v mestských stromoch všeobecne príliš vysoká, a teda predstavujú pre komerčné píly riziko. Kov môže vytupiť či dokonca pretrhnúť pílový pás, ale pretože úzke pílové pásy nie sú drahé a ľahko sa ostria, táto cena môže byť minimalizovaná správnym marketingom histórie stromu a charakterom dreva.

Mestské stromy majú všeobecne nízke vetvy, obsahujú kovové alebo iné cudzorodé predmety, vytvárajú dramatické zauzlenia, farby a textúru. Tieto jedinečné charakteristiky spolu s príbehom stromu sú veľmi vítané u umelcov, nejrôznejších spracovateľov, interiérových dizajnérov a architektov nábytku, podláh a ďalších výrobkov na zákazku. Zdokumentovať príbeh stromu a poskytnúť snímky jeho premeny na konečný výrobok pridá veci hodnotu a poskytne pridaný zmysel kupujúcemu. Každý priemysel využíva drevo podľa svojej kapacity, čo vedie k radu možných medzier na trhu.S rastom populácie sa zväčšuje veľkosť nášho mestského priestoru. Článok časopisu Journal of Forestry predpokladá, že sa veľkosť mestských oblastí v Spojených štátoch zväčší z 3.1% v roku 2000 na 8.1% do roku 2050, celkovo 392 400 km2, čo je viac ako rozloha štátu Montana. Produkcia a predaj mestského dreva tiež porastie a budú viac začlenené do systémov obecných správ.

Pre ďalšie informácie navštívte stránku www.newyorkheartwoods.com.Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Vitajte

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

TLAČOVÉ STREDISKO