NOVINKY

Prečo sa pílové pásy trhajú?

6. októbra 2021

Prečo sa pílové pásy trhajú?

Z hľadiska predĺženia životnosti pílového pásu má na jeho predčasné pretrhnutie vplyv osem podstatných príčin, na ktoré si treba pri prevádzke píly dávať pozor.

Koľko hodín môže pílový pás odpracovať, či koľko kubíkov môže napíliť, než ho bude treba naostriť alebo vymeniť? Odpoveď na otázku "Ako dlho pílový pás vydrží?" závisí od kvality pásu a mnohých ďalších faktorov. V tomto článku sa dozviete, čomu venovať pozornosť pri práci na pásovej píle, aby ste predišli predčasnému trhaniu pílových pásov a predĺžili ich životnosť.

Výrobcovia pílového pásu neuvádzajú presný počet hodín alebo objem kubických metrov, ktorý by mal napíliť. Skutočnosť je taká, že na stav pílového pásu má vplyv príliš veľa faktorov, ktoré výrobca nemá pod kontrolou. Wood-Mizer sa starostlivo venuje výrobnému procesu pílových pásov a zaisťuje, že sa vyrábajú z kvalitných zliatin ocele. Wood-Mizer prevádzkuje najmodernejšie zariadenie na vytváranie profilov, kalenie, ostrenie a zváraniepílových pásov.

Popri kvalite závisí životnosť pílového pásu aj od nasledujúcich faktorov:

•    Údržba pílového pásu: Ako pílový pás ostríte a nastavujete rozvod zubov.

•    Samotná píla: Akú pílu prevádzkujete, ako je zarovnaná a či je pílový pás na píle správne nastavený.

•    Drevo: Sú kmene čisté? Nie sú kontaminované kovovými čiastočkami? Má píla odkôrňovací predrez?

•    Podávacia rezná rýchlosť: Okamih, keď sa pílový pás vnára do dreva je obzvlášť dôležitý.

Pozrime sa na príčiny predčasného zlyhania pílového pásu podrobnejšie.


Príčina 1. Pílový pás je v prevádzke príliš dlho.
Pri prevádzke pásovej píly je obecné pravidlo vymeniť pílový pás za naostrený v priemere každú 1,5 hodinu pílenia. V prípade, že pílite znečistené drevo, bude tento čas kratší.Príčina 2. Vodiace kladky pílového pásu sú opotrebené.
Vodiace kladky zaisťujú správnu polohu pílového pásu voči pílovému lôžku a stabilitu pásu v reznej škáre. Zodpovedajú aj za správne napnutie pílového pásu. Podstatné je, aby boli kladky v dobrom stave bez stôp po opotrebení, ako je deformácia (kuželovitý tvar), poškodené ložiská, či opotrebená príruba valčeka kladky. Opotrebené kladky spôsobujú vibrácie pílového pásu a jeho nestabilné správanie v dreve, ktoré nakoniec vedie k pretrhnutiu pásu. Ak sú kladky opotrebené, vymeňte ich.

Príčina 3. Remene pod pílovým pásom na kolesách sú opotrebené a príliš tenké.
Používajte originálne remene pod pílový pás od Wood-Mizer, ktoré majú unikátny tvar. Patentované podložné remene na kolesá Wood-Mizer udržujú pílový pás bez kontaktu s kovovým povrchom kolesa, čím predlžujú jeho životnosť. Kolesá s podložnými remeňmi Wood-Mizer nikdy nepotrebujú byť upravované či bombírované.

Keď sú podložné remene kolies opotrebené, môže sa pílový pás dostať do kontaktu s kolesom, čo spôsobí prasklinu. Je dôležité stav remeňov pravidelne kontrolovať. Rozvrstvenie ich povrchu je neprijateľné a ani by nemali byť nadmerne znečistené prilnutými pilinami. Obvykle se vymieňajú oba pásy súčasne.

Navyše, aby ste zaistili rovnomerné opotrebenie remeňov, odporúča sa vymieňať ich občas navzájom medzi poháňaným a voľnobežným kolesom.Príčina 4. Vodiace kladky pílového pásu sú nesprávne zarovnané.

Zarovnanie kladiek sa kontroluje zarovnávacím pravítkom dodávaným v sade nástrojov píly. Medzera medzi zadnou hranou pílového pásu a prírubami valčekov kladiek musí byť aspoň 3-4 mm a rovnaká pre obe kladky. Kladky by mali vytvárať isté napnutie a mali by pílový pás prehýbať nadol o 6 mm. O tomto zarovnaní sa viac dočítate v článku "Ako zarovnať vodiace kladky pílového pásu."Príčina 5. Kontrolujte polohu pásu na pílových kolesách.
Ako zarovnať voľnobežné koleso, je obvykle jasné a je to detailne popísané v užívateľskej príručke. Zložitejšia operácia je zarovnať pílové koleso na poháňanej strane. Uistite sa, že po zarovnaní oboch kolies vyčnieva pás z oboch kolies rovnako (priemerne 3-4 mm medzi dnom zubovej drážky a okrajom pílového kolesa). Ak máte nejaké otázky k zarovnaniu pílových kolies, konzultujte ich prosím s technikom vo vašom servisnom stredisku Wood-Mizer.

Príčina 6. Pílový pás je tupý.
Ako zistíte, že je pílový pás tupý? Keď je pás tupý, napnutie pásu pri prevádzke neustále klesá a pás v dreve vlní. Tento problém nemožno riešiť zvyšovaním napnutia pílového pásu nad odporúčanú hodnotu uvedenú na štítku na reznej hlave píly. To môže pomôcť len na chvíľu. Aby bol pílový pás vždy správne naostrený, je treba pravidelne kontrolovať stav brúsneho kotúča CBN, vymieňať olej v ostričke a v prípade, že je brúsny kotúč znečistený, vyčistiť ho pomocou rozpúšťadla.

Prečo je pílový pás vytupený?
Pílový pás bežal nepretržite viac ako 1,5 hodiny.

Kmene sú pokryté kôrou a nečistotou. Niekedy stačí píliť len 15-20 cm takého kmeňa, aby sa pílový pás vytupil. Pri pílení znečistených kmeňov je treba pred pílením ručne očistiť kôru alebo použiť odkôrňovací predrez, – voliteľné príslušenstvo na väčšine píl Wood-Mizer. Odkôrňovací predrez je pílový kotúč, ktorý odstraňuje tenký prúžok kôry priamo v mieste, kde sa pílový pás vnára do dreva.

Pílový pás sa tiež môže stretnúť s kovovými časticami v dreve, klincami, strelami a črepinami z vojnových dôb atď. V tom prípade by ste mali pílový pás vymeniť, aby sa znova naostril a skontrolovať zarovnanie vodiacich kladiek pílového pásu.Príčina 7. Agresívny posuv pílového pásu do rezu.
Ak je všetko vyššie uvedené na vašej píle v poriadku, venujte pozornosť technike pílenia. Operátori možno pília príliš rýchlo, keď sa snažia prekonať normy, v dôsledku čoho sa preťažuje pílový pás a zníži sa kvalita produkcie. Práca s agresívnym posuvom pílového pásu skončí preťažením pílového pásu a ten pri vstupe do dreva “zavlní”. V tom prípade bude vidno znaky intenzívneho kontaktu zadnej hrany pílového pásu na prírubách valčekov vodiacich kladiek.   

Ak sa pílový pás po vstupe do dreva "zanorí" a vy dostanete zvlnený povrch dosky, odporúčame prečítať si článok "Ako predchádzať 'zvlneným' rezom."

Pílový pás bude preťažený aj vtedy, keď profil a rozvod jeho zubov nebude zodpovedať pílenému druhu dreva.Príčina 8. Chyby pri ostrení a nastavovaní rozvodu zubov pílového pásu.

Najčastejšia príčina predčasného pretrhnutia pílového pásu.

Dobrá správa je, že moderné ostričky používajú brúsnu technológiu s brúsnymi kotúčmi CBN s profilom zubov pílového pásu. Používať CBN kotúče znamená, že kvalitu ostrenia menej ovplyvňujú ľudské chyby. Tu nájdete Tipy Wood-Mizer pre ostrenie pílových pásov a prehľad ostričiek Wood-Mizer rôznych cenových kategórií, ktoré sa líšia hlavne výkonom. Všetky tieto ostričky poskytujú vysoko kvalitné ostrenie zubov.

Naostriť pás je potrebné, aby sa obnovili ostré hrany a odstránil rad mikroskopických trhliniek v dne zubových drážok pílového pásu. Pri pílení sa tieto trhlinky prehlbujú, až spôsobia, že sa pílový pás pretrhne.

Wood-Mizer odporúča odbrúsiť 0,10-0,15 mm kovu pri jednom brúsnom cykle.

Ak bol pílový pás v prevádzke dlhšie ako odoporučil výrobca, musí sa pri jednom brúsení odstrániť väčšia vrstva kovu. Súčasne by nemal pôsobiť nadmerný tlak brúsneho kotúča na pílový pás, aby se predišlo prepáleniu pásu, čo by znížilo jeho pevnosť. Používajte vo vašej ostričke pri ostrení pílových pásov chladiaci minerálny olej.

Ak sa zub pílového pásu pri ostrení prepáli, jeho hrana bude v oblasti prepálenia veľmi krehká. V takom mieste sa objavia hlboké mikroskopické trhlinky, ktoré pri pílení spôsobia, že sa pílový pás pretrhne.Príčiny prepálenia kovu sú nasledujúce:

•    Príliš intenzívny tlak brúsneho kotúča pri ostrení.

•    Použitie kotúča CBN s nesprávnym profilom. V tomto prípade nebude určitá časť profilu zubu vybrúsená, kým iná bude ostrená príliš agresívne. V tejto oblasti sa bude pílový pás prepaľovať a následne sa vytvoria hlboké mikroskopické trhlinky, ktoré spôsobia pretrhnutie pílového pásu, dokonca aj keď to bude takmer nový pás, ktorý bol iba niekoľkokrát prebrúsený.

Ostričky Wood-Mizer majú zarovnávaciu funkciu, ktorá umožňuje správne polohovať pílový pás voči brúsnemu kotúču. Ku každej ostričke a rozvodke vyrobenej firmou Wood-Mizer sa ponúka zaškolenie užívateľa zdarma.   

Po naostrení skontrolujte výsledok (profil zubu) pomocou nového pílového pásu na porovnanie. Keď je pílový pás naostrený správne,

•    profil zubu je presný,
•    výška všetkých zubov je rovnaká,  
•    nenájdete žiadne stopy prepálenia kovu,
•    kovové ostrapky sú úplne odstranené. 

Tu nájdete Tipy Wood-Mizer pre nastavovanie rozvodu zubov pílových pásov a prehľad rozvodiek.Šesť obvyklých chýb pri ostrení a nastavovaní rozvodu pílových pásov
 
1. Ostrenie pílového pásu pomocou brúsneho kotúča CBN s nesprávnzm profilom. Nesprávna geometria spôsobí, že sa pílový pás veľmi rýchlo vytupí a brúsny kotúč sa tiež veľmi rýchlo opotrebuje.
 
2. Upínánie na ostričke nie je nastavené vo vzájomnej zhode s brúsnym kotúčom. Nerovnaká výška zubov spôsobí, že pílový pás bude v reze vlniť.
 
3. Ak bude brúsny kotúč príliš znečistený so zanesenými pórmi, bude prepaľovať kov, veľmi rýchlo sa opotrebuje a pílový pás sa zvlní.
 
4. Keď bude brúsny kotúč opotrebený, proces ostrenia bude neefektívny a neodstránia sa všetky mikroskopické trhlinky.
 
5. Nerovnomerný rozvod, čo znamená nesúlad medzi rozvodmi ľavej a pravej strany pílového pásu. To spôsobí, že pílový pás bude v reze vlniť.
 
6. Nastavovací bod rozvodu na zube je příliš vysoko. To spôsobí zlú kvalitu pílenia, vlnenie pílového pásu v reze a tiež predčasné pretrhnutie. Pílový pás bude pri pílení vibrovať. Správny nastavovací bod rozvodu by mal byť umiestnený v  1/3 výšky zubu.
 
Tu môžete získať tipy "Ako predĺžiť životnosť pílového pásu."


 
Tip: Používajte kvalitné pílové pásy – vyplatí sa to
Hovorí sa, že 90% úspechu pri pílení závisí od pílového pásu. No jednako, pretože ide o spotrebný tovar – pílové pásy sa používaním stenčujú a lámu – rad majiteľov píl sa usiluje znižovať náklady na nákup pílových pásov tak, že zvolí najlacnejšie, a teda menej kvalitné pásy.

Je treba pochopiť, že aj keď je pílový pás drahší než ostatné, neznamená to, že náklady vyjadrené napíleným objemom na jeden pílový pás budú tiež vyššie. Naopak, s kvalitnejším pílovým pásom napílite viac dreva, než s lacnejším a vo výsledku bude drahší pílový pás rentabilnejší, a teda vám náklady ušetrí.

Niekde medzi drahšími pílovými pásmi navrhnutými pre tvrdú prácu a veľmi lacnými pílovými pásmi s jedinou výhodou ich ceny  je stred – kvalitné pílové pásy za dostupnú cenu, ktoré sú to pravé pre vaše účely.Ako vybrať pílový pás
Wood-Mizer je jeden z mála výrobcov píl, ktorý vyrába aj pílové pásy. Wood-Mizer vyvinul univerzálny profil zubu 10/30, ktorý je v odbore uznáváný ako štandard – celý rad výrobcov pílových pásov ho označuje ako "profil Wood-Mizer."

V súčasnosti vyrába Wood-Mizer niekoľko radov pílových pásov. Líšia sa hlavne v legovanej oceli, z ktorej sú vyrobené. V škále kombinácií profilov zubu, hrúbok a dĺžok ponúka Wood-Mizer na výber vyše 100 pílových pásov s najlepším pomerom ceny a kvalitného pílenia. Čítajte viac v prehľade "Ako zvoliť typ pílového pásu."

Európske výrobné stredisko Wood-Mizer produkuje ročne stovky tisíc metrov pílových pásov. Moderné výrobné zariadenie je certifikované podľa štandardov kvality ISO 9001: 2015.

Všimnite si prosím, že Wood-Mizer ponúka pílové pásy v akejkoľvek zákazníckej dĺžke.

Wood-Mizer vám želá úspešné pílenie a vysokú úsporu nákladov!

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Vitajte

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

TLAČOVÉ STREDISKO