NOVINKY

Nastavenie vodiacich kladiek pílového pásu

20. mája 2020

Nastavenie vodiacich kladiek pílového pásu

Vodiace kladky pridávajú pílovému pásu pri pílení ďalšiu presnosť a stabilitu. Ovládajú tiež polohu pásu vzhľadom na lôžko píly. Na kontrolu, či sú kladky správne nastavené, použite špeciálne pravítko, ktoré sa dodáva s vašou pílou.

Kladky by mali vytvárať určité napnutie a tlačiť pílový pás smerom nadol o 6 mm. Vodiace kladky nastavujte týmito krokmi:

1. Povoľte kladky tak, aby na pílový pás netlačili.

2. Napnite pílový pás podľa popisu v užívateľskej príručke píly.

3. Zmerajte vzdialenosť od lôžka píly k pílovému pásu (napríklad 250 mm).

4. Pri napnutom pílovom páse nastavte kladky tak, aby tlačili pílový pás o 6 mm nadol (v tomto prípade má byť vzdialenosť medzi lôžkom a pílovým pásom 244 mm).

5. Presvedčte sa, že po nastavení kladiek sa zadná strana pílového pásu nedotýká hrany kladky –  medzera má byť aspoň 4 mm.

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Vitajte

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

TLAČOVÉ STREDISKO