NOVINKY

Lepšia píla pre lepšiu budúcnosť lesa

5. januára 2022

Lepšia píla pre lepšiu budúcnosť lesa

Sofistikovanejšími riešeniami môžu piliari zvýšiť rentabilitu a obchodnú flexibilitu pri znížení nárokov na guľatinu a redukcii nákladov i odpadu.

Koncom sedemdesiatych rokov napadla dvom americkým vynálezcom jednoduchá myšlienka – prečo radšej nepriviesť pílu k stromom ako naopak? Zaujala ich možnosť ušetriť na prepravných nákladoch.

Vo svojej garáži pracovali na niekoľkých prototypoch a po štyroch rokoch otestovali skutočnú mobilnú pásovú pílu. V roku 1982 založili Wood-Mizer (šetrič dreva) s mottom – Z lesa do konečnej podoby (From Forest to Final Form).

Mobilnú pásovú pílu Wood-Mizer ťahá automobil a môže sa prevádzkovať kdekoľvek, dokonca aj priamo v lese

Mobilita ako inovácia
Dopravou píly ku guľatine sa znižujú dopady výroby reziva na životné prostredie. Na dopravu je treba menej nákladných vozidiel, znižuje sa spotreba paliva aj produkcia emisií kysličníka uhličitého.

V osemdesiatych rokoch predstavovala mobilná pásová píla od Wood-Mizer úplne nový produkt a ako výsledok sa zrazu sformovalo nové odvetvie, ktoré vytvorilo medzeru na trhu – piliarov, ktorí mohli efektívne a s nízkymi nákladmi cestovať od zákazníka k zákazníkovi a spracovávať na mieste ľubovoľné množstvo guľatiny na rezivo. V starých časoch nemalo cenu dopravovať menšie množstvo guľatiny k miestnej píle, a tak jednoducho skončilo ako palivové drevo. S mobilnou pílou tieto kmene mohli byť spracované do hodnotného reziva v rovnakej alebo aj lepšej kvalite, ako kedysi.

Ekologické benefity pílových pásov s tenkým rezom
Úspech dostupnej mobilnej pásovej píly zabezpečil jeden dôležitý faktor – použili pílový pás s tenkou reznou škárou. V drevospracujúcom priemysle tradične prevažoval názor ‘čím väčšie, tým lepšie‘, lebo s hrubším pílovým pásom možno píliť rýchlejšie. Avšak pílový pás hrubý 1,5 mm s reznou škárou 2 mm odstráni pri každom reze ako odpad v podobe pilín len veľmi malé množstvo dreva (v porovnaní s cirkulárnymi kotúčmi hrubými 6 mm). A tak s pílovými pásmi Wood-Mizer boli piliari schopní získať z každého kmeňa viac dosiek a menej pilín (odpadu). V závislosti od veľkosti kmeňa môže celkový výnos reziva dosiahnuť 70% - 80%.   

Srbský výrobca paliet Zoran Jakovlevič zistil, že po prechode k pásovým pílam Wood-Mizer získal z každého kubického metra guľatiny 5 paliet navyše.

Technológia tenkej reznej škáry šetrí suroviny, a tak výroba rovnakého množstva hotových výrobkov vyžaduje menej stromov. Z rovnakého množstva stromov sa vyrobí viac hotových produktov.

Vľavo je zobrazený kmeň popílený pílovým pásom, vpravo kmeň popílený pílovým kotúčom. Pílové pásy môžu zvýšiť výťažnosť hotových produktov z guľatiny až na 80%, t.j. v priemere sa z každého kmeňa získa jedna doska navyše

Zníženie spotreby energie
Pásové píly Wood-Mizer neposkytujú výhody len v jednej-dvoch oblastiach. Prinášajú komplexnú úsporu nákladov z rôznych pohľadov. Pozitívne ovplyvňujú celý rad rôznych prevádzkových nákladov, ako je napríklad spotreba energie, často prehliadaná oblasť pri investovaní do nového strojového zariadenia.

Užšie pílové pásy Wood-Mizer vyžadujú na efektívne pílenie podstatne menej príkonu ako iné piliarske metódy, čo znižuje náklady na energiu. Samotné pílové pásy tým, že sú menšie, sú lacnejšie, ľahšie sa vymieňajú a ostria. Ostriť pílové pásy Wood-Mizer sa dá s minimálnym zaškolením, kým veľké pílové pásy vyžadujú špecialistu na brúsenie.

S kotúčovou pílou máte vyššie náklady na prepravu guľatiny

Mobilná pásová píla – nové odvetvie a životný štýl

S rastom trhu pílenia tenkým pílovým pásom sa za 40 uplynulých rokov predalo vyše 100.000 pásových píl Wood-Mizer vo vyše 100 krajinách sveta.

Mnohí, ktorí mali predtým obmedzené možnosti diverzifikovať svoje podnikanie, rozbehli po kúpe pásovej píly novú piliarsku kariéru. Farmári, majitelia nehnuteľností, zmluvní piliari, lesníci, nábytkárske dielne, prírodné parky i zavedené drevárske podniky – je bezpočet príkladov ľudí z týchto oblastí, ktorý sarozhodli pre pásové píly Wood-Mizer a úspešne ich integrovali do svojich existujúcich podnikov.

Iní zistili, že im pásová píla umožňuje začať nové podnikanie, žiť nezávislejšie a mať užší kontakt s prácou vonku – to všetko sú ‘nehmotné aktíva’ vlastníctva pásovej píly.  

Český vodič autobusu Pavel Kadlec hovorí, že jeho život sa zmenil k lepšiemu, keď sa rozhodol kúpiť vlastnú pásovú pílu a ponúkať zmluvné pílenie vo svojom okolí. Páči sa mu pracovať sám na seba, vedieť, že jeho práca napĺňa potreby a je hrdý na vysokú kvalitu svojich výrobkov. “Teraz som sám sebe šéfom,” hovorí.

Farmár Aigar Tuusis z Estónska vraví – “Vidíte svoj život inak, keď vlastníte svoju pásovú pílu.”

A zdá sa, že píly podporujú aj lepšie sociálne interakcie vo vidieckych oblastiach. Anna de Guidi z Talianska, ktorá vedie spoločnosť na výrobu paliet hovorí, “Pásová píla je najlepší nástroj ako získať veľa priateľov. Každý deň stretávame nových miestnych zákazníkov, ktorí sa nimi stanú.”


Miesto pásových píl v cyklickom hospodárstve
Pásové píly Wood-Mizer vo všeobecnosti fungujú ako základ pre malé a stredné podniky, ktoré spracovávajú miestnu surovinu pre lokálnych zákazníkov, pričom poskytujú pracovné miesta v daných regiónoch.

Je to dokonalý príklad udržateľného rozvoja na miestnej úrovni s pozitívnym vplyvom na širšiu regionálnu i celoštátnu ekonomiku.

Tento druh podnikania je presne to, čo mnohí analytici predpovedali pre nadchádzajúce roky – v dôsledku dlhodobej recesie budú rásť menšie podniky, lebo dokážu pružne a efektívne reagovať na potreby trhu a rýchlejšie zavádzať nové technológie.  

Odborníci to často definujú ako ‘cyklickú ekonomiku’, v ktorej sa šetria suroviny a odpad sa blíži k nule. Európsky parlament i ostatné európske inštitúcie, ktoré chcú chrániť životné ako aj stimulovať inovácie v podnikoch, presadzujú, aby podniky tento model prijali.

Úspech malých podnikov s pásovými pílami Wood-Mizer potvrdzuje, že zavedenie teórie do praxe je možné a práve sa uskutočňuje.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Vitajte

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

TLAČOVÉ STREDISKO