NOVINKY

História píly LT40: Postupné zdokonaľovanie pílových pásov a systému vedenia pásu

7. júna 2022

História píly LT40: Postupné zdokonaľovanie pílových pásov a systému vedenia pásu

Piliarsky priemysel v Poľsku koncomi osmdesiatych rokov považovali za zastaralý a neefektívny, spoliehajúci sa hlavne na ťažké rámové píly. Tie používali na pílenie kmeňov hrubé a široké listy, ktoré pri produkciu dreva značne obmedzovali. Zásadná zmena prišla začiatkom deväťdesiatych rokov s uvedením píl Wood-Mizer LT40, ktoré umožnili bežným užívateľom meniť kmene na rezivo ľahko, efektívne a s výhodou mobility. Revolučný nebol iba stroj, ale aj tenký a úzky pílový pás, navrhnutý s cieľom zvýšiť efektívnosť pílenia a zároveň znižiť množstvo odpadu. Dnes je Wood-Mizer globálne renomovaný výrobca mobilných píl a pílových pásov, ktorý poskytuje desiatkam tisícov drevárskych podnikov riešenia, ako píliť akýkoľvek druh dreva v ľubovoľnom podnebnom pásme na Zemi.        Inovatívne úzke pílové pásy Wood-Mizer

Spolu s prvou pílou Wood-Mizer LT40 v Poľsku začiatkom deväťdesiatych rokov spôsobili senzáciu v piliarskom priemysle aj pílové pásy vďaka ich zvýšenej trvanlivosti, efektívnosti a presnosti pílenia. Pílové pásy Wood-Mizer boli vyrobené z tenkého a úzkeho oceľového pásu a ponúkali ich len v jednom profile –10/30, ktorému podobný sa používa dodnes. Pásy boli vyrobené s dnom zubovej drážky rovnobežným so zadnou hranou a s relatívne krátkymi zubami. Ich účinnosť prekonávala konvenčné hrubé pílové listy na vtedy populárnych rámových pílach. „Len čo sme začali píliť priamo u zákazníkov, zbehli sa všetci susedia, aby videli, ako nová píla LT40 zvládne masívny kmeň dubu,” spomína Dariusz Kujawa, manažér oddelenia Zákazníckeho servisu s dlhoročnou praxou. „Ľudia neverili, že lôžko píly unesie hmotnosť kmeňa s priemerom 90 cm a že tenký pílový pás ho prepíli po celej dĺžke rýchlo a presne.”

Píla LT40 s úzkym pílovým pásom umožňuje operátorovi vyrábať oveľa viac reziva, ako zákazníci očakávali. Na starých rámových pílach bolo spracovanie kmeňov na rezivo ďaleko od presnosti či efektívnosti – „posúvali ste kmeň do stroja a boli ste radi, keď ste z neho dostali nejaké rezivo a zvyšok bol odpad.” Pílové pásy Wood-Mizer zaistili, aby piliari pílili presne, a pritom aj šetrili materiál. Operátor mohol zhodnotiť kvalitu reziva už po prvom reze, obrátiť kmeň na druhú stranu a odpíliť ďalší kus. Operátor mohol okamžite skontrolovať kvalitu dreva a hneď sa správne rozhodnúť, ako využiť daný kmeň tým najlepším spôsobom. Navyše, píla Wood-Mizer LT40 s úzkym pílovým pásom má nižšiu spotrebu benzínu či elektrickej energie, čo šetrí majiteľovi peniaze a minimalizuje znečistenie životného prostredia.
Každý nový vlastník píly preberajúci si svoju LT40 z továrne dostal aj všetky nevyhnutné zariadenie na údržbu pílového pásu spolu s dvojdenným školením, ako pílu obsluhovať či ako ostriť pás a nastavovať rozvod jeho zubov. Vtedy pílové pásy vyžadovali, aby mal užívateľ v záujme schopnosti efektívne píliť rôzne druhy dreva dobré znalosti a skúsenosti. V ponuke bol len jeden profil pílových pásov, takže operátor sa musel naučiť tvarovať zubovú drážku a správne nastaviť rozvod zubov vzhľadom na konkrétny druh dreva.  Dnes majú operátori píly prístup k technológii CBN, ktorá poskytuje brúsne kotúče navrhnuté tak, aby ostrili jeden konkrétny profil zubov. Keď použije konkrétny kotúč CBN, zodpovedajúci profilu pásu, môže operátor naostriť pás rýchlo a vyhnúť sa prípadným chybám. Kedysi musel operátor najprv vytvarovať konvenčný brúsny kotúč, aby zodpovedal profilu pílového pásu. „Keď chcel píliť topoľ, musel pás správne naostriť; urobiť hlbšiu zubovú drážku a vyšší zub. Musel prispôsobiť tvar konvenčného brúsneho kotúča pomocou špeciálneho tvarovacieho nástroja. Pri dube bol postup úplne odlišný, takže pás sa musel ostriť s plytkou drážkou a kratším zubom,” vysvetľuje Robert Fret, skúsený pracovník Zákazníckeho servisu. „Ostrenie pílového pásu bolo v tých časoch umenie.”
V nasledujúcich rokoch boli ako odozva na požiadavky trhu a rastúcu informovanosť piliarov do ponuky pridávané ďalšie a ďalšie profily pílových pásov. Boli to profily na pílenie špecifického tvrdého dreva, mäkkého dreva, exotických driev, dreva zamrznutého, atď. Patril tam aj obľúbený profil 10/30 (uvedený v roku 1996), charakteristický svojou bezodnou drážkou a vyšším zubom. V roku 2000 sa zariadenia na údržbu pílového pásu rozšírili o brúsne kotúče CBN na rýchle a efekívne preostrenie pásov.

Začiatky výroby originálnych pílových pásov Wood-Mizer v továrni v Kołe siahajú do deväťdesiatych rokov, kedy sa v nej oceľový pás z USA razil, zváral a brúsil do hotového stavu. V súčasnosti Wood-Mizer zásobuje piliarsky priemysel širokou škálou pílových pásov vyrobených z prémiovej európskej ocele s použitím najmodernejšieho zariadenia. Originálne pílové pásy Wood-Mizer sa dodávajú zákazníkom potom, ako v priebehu výroby absolvujú bezmála stovku rôznych kontrôl kvality.  Vysoko účinný mechanizmus vedenia pílového pásu


Rezná hlava modernej píly LT40 si ponechala väčšinu pôvodných riešení, napr. jednoduchý dvojstĺpový zvislý nosník, charakteristický zaoblený kryt pílového pásu a systém vedenia pásu. „Tento systém v priebehu rokov prešiel len niekoľkými menšími zdokonaleniami, takže je takmer rovnaký ako u prvej píly LT40,” vysvetľuje Dariusz Kujawa. Istý upgrade však museli vykonať na systéme vedenia pílového pásu kvôli zmenám bezpečnostných predpisov či v záujme lepšej ergonomiky práce.  

Systém vedenia pílového pásu je mechanizmus, ktorý pozostáva z ramena vedenia pásu, vodiacich kladiek a systému napínánia a čistenia pásu. Voliteľne sa môže inštalovať odkôrňovač (teda predrez) na predĺženie životnosti pílového pásu. Systém vedenia pásu zabezpečuje stabilitu pílového pásu pri prejazde reznou škárou v kmeni.  
Konštrukcia prvých píl LT40, ktoré prišli do Poľska z USA, mala kratšie rameno vedenia pásu, ktoré sa muselo v nasledujúcich rokoch upraviť kvôli požiadavkám európskej certifikácie. Ale podstata konštrukcie a spôsoby nastavovania ostali celý rad rokov nezmenené. V súčasnosti sú píly LT40 vybavené elektricky ovládaným ramenom vedenia pásu (12V ss), namontovaným na štyroch kladkách (dve horné a dve spodné). S pohodlnou obsluhou z centrálneho panelu môže operátor podrobne kontrolovať, nakoľko je rameno vysunuté a nastavovať ho vzhľadom na šírku píleného materiálu.   

Starý mechanizmus napínania pílového pásu sa spoliehal na pružiny a skrutky, no systém v roku 1991 zmenili na hydraulický. Mechanizmus hydraulického napínania pílového pásu sa v tejto podobe stále používa, ale odlišný manometer používa farebnú stupnicu informujúcu operátora o hodnotách napnutia pásu. Stojí za to povedať, že správne napnutý pílový pás ovplyvňuje kvalitu vyrábaného materiálu ako aj životnosť pásu. Správne hodnoty napnutia pásu sú uvedené na štítku umiestnenom priamo pri manometri alebo aj v užívateľskej príručke píly LT40.Čistiaci mechanizmus bol u prvých píl LT40 jednoduchý a využíval gravitáciu. Z nádoby namontovanej na vrchole stĺpu prúdila voda nadol na pílový pás. „Za starých čias hral úlohu ventilu jednoduchý mechanizmus prehýbajúci hadicu a zabraňujúci prúdeniu vody, keď bol vypnutý posuv hlavy. Bolo to šikovné riešenie,” spomína Dariusz Kujawa. Dnes môže byť píla LT40 vybavená buď štandardným elektroventilom čistiaceho mechanismu pílového pásu alebo voliteľým systémom LubeMizer (uvedeným okolo roku 2003). Elektrický ventil zapína prúd vody automaticky, keď sa zapne posuv pílového pásu, čo pomáha šetriť vodu. LubeMizer je účinný systém, ktorý dávkuje prúd vody pod tlakom cez trysky umiestnené nad aj pod pílovým pásom. LubeMizer môže pracovať v dvoch režimoch – konštantnom a pulznom, čistením a chladením pílového pásu z jednej alebo oboch strán; obzvlášť užitočné je to pri pílení tvrdého dreva. Všeobecne má mechanizmus čistenia pásu podstatnú úlohu pri čistení a chladení pílového pásu, znižuje trenie a odstraňuje organické substancie (živicu a miazgu) z povrchu pílového pásu.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Vitajte

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

TLAČOVÉ STREDISKO