NOVINKY

Ako predĺžiť životnosť pílového pásu

27. mája 2021

Ako predĺžiť životnosť pílového pásu

Odstráňte prestoje a pílte s týmito 10. užitočnými radami pre zvýšenie očakávanej životnosti vášho pílového pásu.

1. OSTRITE VAŠE PÁSY

Používajte zariadenia Wood-Mizer na údržbu pásu a zaistite, aby si vaše pílové pásy udržali maximálnu presnosť a výkon.

2. VENUJTE POZORNOSŤ DETAILU
Po inštalácii nového pílového pásu vykonajte niekoľko rezov strednou rýchlosťou, aby sa pílový pás "zabehol". Minimalizujte tiež také rezy, keď píli len jedna strana zubov.3. UDRŽUJTE HNACÍ REMEŇ NAPNUTÝ

Udržujte napnuté hnacie remene, aby prenášalí na pílový pás vyšší výkon, obzvlášť nové remene, ktoré vyžadujú napínať častejšie.

4. POROZUMEJTE RÔZNYM DRUHOM DREVA A RÔZNEMU OBSAHU VLHKOSTI

Stromy sa líšia hustotou, ktorá vyžaduje rôzne piliarske techniky a podávaciu rýchlosť. Hustota, hutnosť dreva sa mení, ako kmene schnú a píliť ich je potom náročnejšie.

5. MAŽTE VAŠE PÍLOVÉ PÁSY
Mazanie pílového pásu môže prispieť k vyššiemu reznému výkonu, k obmedzeniu tvorby nánosov živice,  k dlhšej životnosti medzi ostreniami i k celkovej životnosti pásu.6. PRED PÍLENÍM MATERIÁL OČISTITE
Blato, kamienky, piesok a iné cudzorodé materiály, ktoré môžu byť na kmeni, opotrebia zuby podstatne rýchlejšie. S tým môže pomôcť predrez.

7. MERAJTE NAPNUTIE PÍLOVÉHO PÁSU
Pravidelne kontrolujte hydraulické napínanie, pneumatické vaky a pružiny, pretože správne napnutie je z hľadiska maximálneho výkonu pílového pásu a reznej rýchlosti kľúčové.8. KONTROLUJTE PODLOŽNÉ REMENE NA KOLESÁCH POD PÍLOVÝM PÁSOM
Aby sa dosiahol špičkový výkon, musia byť remene na pílových kolesách v dobrom stave, pretože zodratété môžu viesť k problémom s vedením pílového pásu. Pravidelne vymieňať navzájom remene z jedného kolesa ne druhé a opačne môže ich životnosť vďaka rovnomernejšiemu opotrebeniu predĺžiť.

9. ZVÝŠTE RÝCHLOSŤ POSUVU
Podávacia rýchlosť by mala byť čo najvyššia, pri akej ešte udržíte rovný rez, pretože píliť nižšou rýchlosťou znižuje celkovú životnosť pílového pásu.

10. KONTROLUJTE ZAROVNANIE VODIACICH KLADIEK PÍLOVÉHO PÁSU
Ak sú vodiace valčeky kladiek vyhuté nahor alebo nadol, spôsobia, že pílový pás bude píliť rovnakým smerom. Zabezpečte, aby vodiace kladky dobre priliehali a presvedčte sa, že pílový pás nie je trvalo v kontakte s prírubou vodiaceho valčeka.
Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Vitajte

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

TLAČOVÉ STREDISKO