• Image 1
    Image 2
    Image 3
    Image 4
    Image 5
    Image 6

ČLÁNKY A PRÍBEHY

Stavba Noemovej archy

13. januára 2021

Stavba Noemovej archy

I Boh riekol Noemovi, “Postav Archu z goferového dreva – dĺžka archy bude 300 lakťov, jej šírka 50 lakťov a výška 30 lakťov. Postav ju, aby mala spodnú, druhú a tretiu palubu. Vedzte, ja prinesiem záplavu vôd na Zem... Noe tak učinil; urobil všetko, čo mu Boh prikázal.”- úryvok z Genesis 6.

Archa je jeden z najväčších ikonických náboženských symbolov na svete. Legendy o potope žijú všade, kde žijú ľudia. Vyše 200 kultúr po celom svete udržuje nejakú verziu príbehu o potope a Arche. Takže keď zakladatelia múzea The Ark Encounter (Stretnutie s Archou) zvažovali svoj ďalší veľký projekt, archa bola na ich zozname na čelnom mieste.Projekt inšpirovalo prianie vytvoriť atrakciu zameranú na rodiny, ktorá by v našom veku povzbudila ľudí premýšľať o význame biblie. Nedávno dokončenú repliku Noemovej Archy vo Williamstowne v štáte Kentucky trvalo postaviť len rok a pol a je považovaná za najväčšiu samostatne stojacu drevenú konštrukciu na svete. Na jej stavbu použili celkom 7 300 m3 dreva. S dĺžkou jeden a pol futbalového ihriska je objem Archy ekvivalentom 500 štandardných kamiónov s návesom a má tri výstavné úrovne s plánovanou reštauráciou so 600 miestami na hornej palube. Maximálna kapacita Archy je 10 000 osôb, no organizátori zamýšľajú obmedziť ju, aby počet návštevníkov  prítomných v jednej chvíli neprekročil 3 000 osôb.


Návrh

Pôvodcami tejto vízie sú Ken Ham, prezident americkej kresťanskej spoločnosti Answers in Genesis a Patrick Marsh, svetoznámy umelec, medzi ktorého práce patrí popri rade ďalších významných projektov po celom svete aj inštalácia Čeľustí a King Konga v Universal Studios na Floride. Projekt Archy začal na papieri v kombinácii s predstavami Patricka Marsha a architektonickými i stavebnými skúsenosťami spoločnosti Troyer Group z Indiany, ktorá realizovala objekt American Countryside Farmers Market (Trh farmárov amerického vidieku) v Elkharte, štáte Indiana, najväčšiu stodolu v USA, drevenú konštrukciu spojovanú bez klincov pomocou drevených kolíkov. LeRoy Troyer z Troyer Group mal vedúcu úlohu v architektonickom návrhu a najal staviteľov z predošlých projektov, potomkov dávnych protestantských osadníkov (Amišov), aby viedli práce na obtiažnej drevenej konštrukcii a tesárske práce pre Archu.

Prvá otázka návrhu bola jednoduchá – aký dlhý je lakeť? Na základe vzdialenosti od lakťa po špičku najdlhšieho prstu existovali v minulosti rôzne dĺžky lakťa. Na projekt Archy použili hebrejský lakeť dlhý 51,8 cm, a to určilo celkové rozmery samotnej Archy: 155,5 m na dĺžku, na výšku 15,2 m a 25,9 m na šírku.

 
Dodávateľ dreva

Jedna z najväčších výziev, ktorej projekt čelil, bola otázka, kto bude schopný dodať drevo v požadovanom množstve a rozmeroch. Pozrime sa na firmu Colorado Timberframe neďaleko Denveru, ktorá tvrdí, že má “najväčšie a technologicky najpokročilejšie  výrobné zariadenie na drevené stavby v Severnej Amerike.” Ich rozsiahla továreň je nabitá najmodernejšou technikou zariadení na výrobu drevených konštrukcií, vrátane predĺženej píly Wood-Mizer LT15.Keenan Tompkins, majiteľ Colorado Timberframe, dostal od jedného svojho zamestnanca textovú správu, prečo nepílime pre najväčšie drevené konštrukcie?” Keenan sa zorientoval a kontaktoval  Troyer Group. Načasovanie nemohlo byť lepšie, návrh Archy sa blížil k dokončeniu a Troyer Group aktívne zháňala firmu, ktorá by zaistila požadované drevo. “Neustále sa snažili ubezpečiť, že naša firma skutočne celý projekt objemovo zvládne,” hovorí Keenan. “Povedali sme im, že sme schopní celý projekt realizovať. Sme jediná spoločnosť, ktorá môže vyrobiť ich rozmery a skutočne všetko drevo vyrobiť.”

 
Porez materiálu

Firma Colorado Timberframe získala zmluvu a začala okamžite pracovať. Spracovať museli 3 500 m3 ťažkých kusov dreva potrebných len na samotnú kostru stavby a každý jednotlivý drevený prvok musel mať presné rozmery. Vysoko presné spoje a otvory bolo treba do každého kusu dreva vyrezať tak, aby mohli celú konštrukciu  zostaviť podľa plánu. “Museli sme doplniť zamestnancov, pretože sme napokon asi rok išli na tri zmeny 24 hodín denne, 6 dní v týždni,” spomína Keenan. “Osadenstvo tvorilo 25 chlapov v dielni – ruční piliari, obsluha strojov a skladníci. To nepočítame našich montérov. Mali sme ďalších 10 ľudí, ktorí pracovali s Amišmi priamo na mieste Archy.”

Všetky hranoly použité v interiéri sú z duglasky vyťaženej a popílenej v Oregone, Washingtone a kanadskej Britskej Kolumbii. “Spolu to bolo 120 kamiónov naložených drevom,” hovorí Keenan. “Všetko sme to priviezli v podobe nahrubo popílených pravouhlých kusov a plány mali veľmi konkrétne požiadavky na rozmery finálnych kusov. U polovice dreva sa upravovala veľkosť, než sa spracovali na CNC stroji. Takže sme skutočne celý rok pracovali na píle Wood-Mizer. Asi polovica drevenej konštrukcie Archy prešla pílou LT15.”

Píla LT15 je súčasť sortimentu vstupnej kategórie píl. Často ju kupujú kutilovia alebo začínajúci piliari. No aj tak, vďaka jej schopnosti píliť ľubovoľnú dĺžku dreva s neobmedzeným predlžovaním lôžka používajú pílu LT15 i firmy ako je Colorado Timberframe na výslovne komerčné účely. “Píla LT15 bola neodmysliteľnou súčasťou procesu,” hovorí Keenan. “Používali sme ju tak na úpravu rozmerov materiálu na Archu, ako aj na výrobu vlastných paliet na jeho prepravu, nakoľko reziva pre tento projekt bolo treba obrovské množstvo. Takže všetky tieto palety boli vyrobené na LT15 popílením všetkých odrezkov a odpadového materiálu. Môžete si predstaviť, koľko paliet bolo treba na 3 500 m3 dreva!”

Pri práci boli použité pílové pásy Wood-Mizer Standard 4/32 a 10/30 DoubleHard, no pásy boli upravené tak, aby sa dosiahol konečný drsný povrch, aký zamýšľali mať projektanti Archy na trámoch. “Chceli, aby malo drevo vidiecky charakter hrubo rezaného materiálu,” hovorí Keenan. “Museli sme upraviť pílový pás, aby sme získali rovnako nahrubo pílený povrch, aký by sme získali zo starej píly.”

 
Ďalšie prípravy

Akonáhle mali trámy správnu veľkosť, mohol začať ďalší spracovateľský proces – drážky, otvory a dalšie prvky sa vŕtali a frézovali do každého trámu s maximálnou presnosťou vďaka novému CNC stroju vo firme Colorado Timberframe. “Drevo prechádzalo CNC strojom K2I Hundegger. Má dráhu širokú 4 stopy, takže dokáže spracovať hranoly široké 120 cm, vysoké až 50 cm a dlhé 18,3 m.  Zadovážili sme si tento stroj na veľké komerčné zákazky. Robí všetky tradičné spoje drevených konštrukcií – spojenia na dlab a čap, ako aj vŕtanie a rezanie drážok či zárezov a akýchkoľvek zápustov a zárezov potrebných na prispôsobenie drevených spojov alebo oceľových plátov.”

Nie u všetkého dreva je potrebné, aby bolo pravouhlé. Plán Archy požadoval 66 masívnych stĺpov týčiacich sa od spodnej podlahy k vrcholu Archy –  dlhých 16,8 m. Podstatná časť kmeňov použitých na tieto stĺpy boli stojace mŕtve smreky Engelmannove z Utahu. “Vyvinuli sme zámerné a sústredené úsilie zahrnúť čo najviac regenerovaných kmeňov,” hovorí Keenan. “Tie smreky stáli mŕtve a odsúdené na výrub.” Firma Colorado Timberframe postavila špeciálny prípravok, aby sa dali tieto masívne stĺpové kmene otáčať a vykonať na nich všetka potrebná tesárska práca, ktorú robili ručne a zabrala tímu šiestich mužov na jednom kmeni plné dva dni.

Ako zázrakom dodala firma Colorado Timberframe požadované drevo v dojednanej lehote, pracovala na projekte niečo vyše roka, a okrem toho pokračovala aj v stavbe drevených hrazdových domov a konštrukcií pre ďalších zákazníkov. ” Pred vynálezom ocele a betónu ľudia robili z dreva krásne a úplne neuveriteľné veci ” zamýšľa sa Keenan. “Takže toto je istý druh návratu späť, ale s použitím v modernom kontexte.”

Keenan hovorí, že i keď mala spoločnosť Ark Encounter ohromný projekt, kľúčom k tomu, aby bol úspešný, bol vlastný menežment projektu, teda organizácia a časové plánovanie, či zaistiť firmu, ktorú nezaskočí  veľkosť projektu. “Henning Mund je náš nemecký majster na hrazdové konštrukcie a môj partner – bez neho by sme to nezvládli,” hovorí Keenan. “Osobne som presvedčený, že je to najlepší odborník na tieto stavby v USA.” 
Stavba

Výkopové práce začali v auguste 2014 na mieste Archy v Kentucky asi 2 000 km východne od výrobného závodu Colorado Timberframe. Pri čistení priestoru pre Archu odstránili 380 000 m3 zeminy. Práce na základoch začali vo februári 2015 a Archa začala rásť v júni 2015.

Plány Archy požadovali umiestniť drevenú konštrukciu na 102 betónových pillierov 3,6 m nad zemou. Hneď ako dorazilo drevo do Kentucky, začala samotná stavba masívnej drevenej konštrukcie. Ako každá drevená trámová konštrukcia bola konštrukcia Archy rozdelená na rad dvojrozmerných (2D) sekcií nazvaných  “oblúky”. Tak ako jednotlivé “pláty” alebo „oblúky“ montujú a usadzujú na miesto, začína rásť priestorová (3D) štruktúra. Montáž oblúkov vykonávali na zemi pomocou zvýšených drevených plošín, aby všetky rozmanité drevené prvky držali pokope, keď ich skladali ako obrovské puzzle.Prvý oblúk vážil 12 a pol tony. Zmontovať a usadiť ho na miesto trvalo dva týždne. Dva menšie žeriavy ho zvdvihli do zvislej polohy, a potom veľký žeriav zdvihol oblúk na ich miesto na betónových pilieroch. Ako sa stavebná partia Amišov s každým oblúkom zdokonaľovala, na konci projektu montovala a inštalovala týždenne dva oblúky. Keď sa projekt chýlil ku koncu, Orie Lehman, jeden z Amišských tesárov, pripravil pri Arche do prevádzky svoju mobilnú pílu Wood-Mizer LT40, aby napílil všetko drevo potrebné na stovky lavíc vo vnútri aj mimo Archy.

 
Fakta o stavbe

• Hmotnosť archy – 15 800 ton
• Požiarne východy sú dimenzované tak, aby zvládli až 10 000 osôb
• 5 000 strán nákresov každého detailu stavby
• Parkovisko pojme až 4 000 automobilov
• Reštaurácia so 600 miestami sa stavia na streche
• 15 150 dosiek preglejky
• 27 000 m2 bambusových podláh
• 67 467 vyvŕtaných otvorov v trámoch
• 95 ton oceľových plátov a spojov
• 7 300 m3 dreva použitého na stavbu
• 5 435 ťažkých drevených trámov
• 300 000 skrutiek
• 50 000 klinov a svorníkov 
Návšteva archy


Stretnutie s Archou je teraz otvorené pre širokú verejnosť a hlási, že počas prvých dvoch mesiacov ju navštívilo vyše 300 000 ľudí.

Stretnutie s Archou prirovnávajú k 8. divu sveta a vyžadovalo stovky ľudí spoločne pracujúcich pre jeden cieľ – postaviť klasickými remeselnými postupmi najväčšiu samostatne stojacu drevenú konštrukciu na svete. S nevyhnutným súborom skúseností, vybavením a nasadením firiem ako Colorado Timberframe a Troyer Group môže dych berúci projekt Archy teraz tešiť návštevníkov z celého sveta.

 
Píly Wood-Mizer na stavbe archy


Popri píle LT15 z Colorado Timberframe, sa na projekte Archy podieľali najmenej dve ďalšie píly Wood-Mizer. Pílu LT70 použili na porez hranolov použitých pri ceremoniáli, keď sa zahajoval projekt nazvaný  “Peg and Beam” (na zdôraznenie systému spojovania trámov kolíkmi). Mobilnú pílu LT40 použili aj priamo na stavenisku na výrobu materiálu na lavice a ďalšie konečné položky, ktoré mohli spracovať zo zostávajúceho dreva.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

VITAJTE

Tu sa dozviete, ako majitelia pásových píl Wood-Mizer po celom svete aktívne budujú lokálne ekonomiky, keď pília drevo udržateľnejšie a výnosnejšie.

Kontaktujte nás pre viac informácií o Wood-Mizer alebo o ktoromkoľvek z týchto článkov.

Tlačové stredisko

OBJEDNAJTE SI NÁŠ INFORMAČNÝ BULLETIN

Newsletter

Ak sa vám tento článok páči, nenechajte si ujsť ďalšie! Budete dostávať mesačne z Wood-Mizer novinky a články do svojej schránky.

Chcem odoberať