DVOJITá VERTIKáLNA PíLA TVS

ODPÍLI DVE STRANY KMEŇOV, HRANOLOV A DOSIEK

Získajte ceny a informácie!

TVS (Twin Vertical Saw – Dvojitá vertikálna píla) používa pílové pásy s úzkou reznou škárou, aby efektívne odstránila dve vertikálne strany guľatiny do priemeru 400 mm. TVS je cenovo priaznivá, všestranná, navrhnutá na vysoký výkon a postavená tak, aby roky spoľahlivo slúžila. TVS pracuje rovnako dobre ako samostatná jednotka, aj ako súčasť výrobnej linky s pásovou pílou. 

Z premiestniteľného stanovišta sa obsluhujú všetky ovládače, rýchlosť podávania, aktivácia laserového značkovača a doplnkového pracovného nastavenia Setworks. Setworks môže uložiť päť rôznych prednastavených šírok, čo operátorovi umožňuje rýchlo meniť rezné rozmery podľa veľkosti guľatiny, vylúčiac potrebu najprv ju roztriediť. Rôzne konfigurácie podávania robia z TVS jedno z najflexibilnejších riešení ako odstrániť dve strany z rovnej či zakrivenej guľatiny alebo guľatiny s plochým povrchom a lát rýchlosťou od 0 do 25 m/min. 

Podávacie reťaze na guľatinu 

- Systém podávania s profilom V (žľabový podávací stôl) posúva kmene cez TVS jeden po druhom. Kmeň vedú upínače s ostňami. Vzdialenosť medzi zarážkami možno meniť, aby sa prispôsobili štandardnej dĺžke kmeňa. Toto je dobrá alternatíva pre rovné kmene štandardnej dĺžky. 
Systém posuvu ostnatou reťazou s ťažkými ostnatými hornými valcami poskytuje kmeňu väčšiu stabilitu, keď prechádza cez TVS. Kmene môžu byť nakladané na posuvnú reťaz s malými alebo žiadnymi medzerami. Tento variant je ideálny na zvýšenie produktivity pri rovných a ohnutých kmeňoch.


Odoberacie lôžko má tri opcie narábania s doskami.

 

Bočné disky – pneumaticky ovládané bočné ramená, ktoré pridržujú odpílenú bočnú dosku ku kmeňu, kým nedosiahne požadované miesto pustenia. Ramená sa roztvoria a naraz pustia obe odpílené bočné dosky. 
- Bočné valce – po oboch stranách odoberacieho stola sú namontované špirálovité valce a po odpílení okrajov kmeňa odrezané dosky padnú na bočné valce a posúvajú sa von, kým padnú na priečny dopravník. 
Úsporná verzia – toto lôžko nemá špirálovité valce alebo bočné disky a odpílené dosky padajú priamo na priečny dopravník. 

Podávacie reťaze pre rezivo s plochou hranou (plochý podávací stôl) 

Spracovanie hranolov - Aby sa zhranilo rezivo, ktoré má už dve strany odpílené, je k dispozícii podávacia reťaz s ťažkými, ostnatými vrchnými valcami. Spravidla sa používa, keď sú v prevádzke dve TVS v linke za sebou. 
Omietanie dosiek - Ďalšie obľúbené využitie pre TVS je na spracovateľskej linke pre dosky. Veľké dosky sa môžu vkladať do TVS a potom púšťať dole do jednoduchej rozmietačky alebo rozmietačky s viacerými reznými hlavami.

Výbava TVS

Twin Heads

Dve rezné hlavy 
Odpílte dve strany kmeňa jedným prejazdom.

LubeMizer

Mazanie pílového pásu LubeMizer
Systém mazania pílového pásu od Wood-Mizer udržiava počas pílenia obe strany pílového pásu čisté.

Hydraulic Tension

Hydraulické napínanie pílového pásu
Centralizovaný systém napínania naraz oboch pílových pásov.

Štandardné žľabové podávanie s reťazou
Jednoduchá konštrukcia prísunu reťazou pre štandardné dĺžky guľatiny. Prítlačné valce bezpečne pridržujú kmeň.

Spiky Chain feed system

Doplnková ostnatá podávacia reťaz 
Výsledkom kombinácie ťažkých ostnatých valcov s ostnatou reťazou je vyššia produktivita a lepšia stabilita zakrivených kmeňov.

Flat Chain feed system

Doplnkové ploché podávanie s reťazou 
Podávacia reťaz na plochý povrch s ťažkými ostnatými prítlačnými valcami je navrhnutá na pílenie reziva, ktoré už má jednu plochú stranu.

Konfigurácie lôžka TVS

Dog feed table Spiky Chain Table Flat Chain Table
TVS SO ŽLABOVÝM PODÁVACÍM STOLOM Ostnatý reťazový podávač Reťazový podávač plochého stola
Rýchlosť reťazového podávača 25 m/min 25 m/min
25 m/min
 Typ reťaze
Podávacia reťaz (krúžky pre transportné západky každých 56 cm)

Ostnatá podávacia reťaz Ploché reťazové podávanie
Typ upínania Ostnaté prítlačné valce Ťažké ostnaté prítlačné valce Ťažké prítlačné valce
Rezná kapacita
 Min. priemer guľatiny 100 mm 100 mm 100 mm
 Max. priemer guľatiny 400 mm 400 mm 400 mm
 Min. dĺžka guľatiny 0,9 m 0,9 m 1,2 m (FT2.4)
1,5 m (FT3.6)
 Max. dĺžka guľatiny 3,6 m 2,4 m (SC2.4)
3,6 m (SC3.6)
2,4 m (FT2.4)
3,6 m (FT3.6)
 Min. rezná šírka 70 mm 70 mm 80 mm
 Max. rezná šírka 250 mm 250 mm 250 mm
Rozmery píly
 Dĺžka 4,8 - 8,4 m 5,8 - 10,10 m 9,42 - 12,52 m
 Šírka 2 m 2 m 2 m
 Výška  2,15 m 2,15 m 2,15 m
 Rozmer otvoru zberača  pilín 150 mm 150 mm 150 mm

Vidá TVS

ŠPECIFIKÁCIE

Pohon
 Štandardná výbava Elektrický 2 x 11 kW 
 Doplnková výbava Elektrický 2 x 7.5 kW
Pílový pás
 Dĺžka 4,67 m
 Šírka 32-38 mm
 Materiál pílového kolesa
Opásané oceľové kolesá 
 Priemer pílového kolesa
600 mm
Rezná kapacita
 Min. priemer kmeňa  100 mm
 Max. priemer kmeňa  400 mm
 Min. dĺžka kmeňa  900 mm
 Max. dĺžka kmeňa  3600 mm
 Min. rezná šírka  70 mm 
 Max. rezná šírka  250 mm 
Výbava rezných hláv
Štandardná výbava Dve rezné hlavy
Hydraulické napínanie pílového pásu
Mazanie/čistenie pílového pásu LubeMizer
Manuálne nastavovanie reznej hlavy
Doplnková výbava Laserové značkovače
Pracovné nastavenie Setworks
Elektrické nastavovanie reznej hlavy
Sada dodatočných valcov
Výbava stolov
 Štandardná výbava Žľabový podávací/odoberací stôl
 Doplnková výbava Ostnatý reťazový podávací/odoberací stôl
Plochý podávací/odoberací stôl
Podávacia plošina guľatiny
Prepravná plošina na dosky

VERZIE TVS

TVS Dog Feed
TVS SO ŽLABOVÝM PODÁVACÍM STOLOM

TVS Spiky Chain
TVS S OSTNATOU REŤAZOU

TVS FT
TVS S PLOCHÝM PODÁVACÍM STOLOM

úspešné príbehy

Nemecká stolárska dielňa píli obrovské dubové kmene pílou WM1000

Nemecká stolárska dielňa píli obrovské dubové kmene pílou WM1000

Keď sa Heiner Schäfers a Aron Keidel, dvaja nadšenci dreva a krásnych výrobkov z neho stretli v majstrovskej tesárskej škole, začala sa formovať jedna skvelá myšlienka. Pred...