WB2000 SO ŠIROKÝM PÍLOVÝM PÁSOM

VYSOKO VÝKONNÉ PROFESIONÁLNE PÍLENIE

Získajte ceny a informácie!

Naše znalosti potrieb zákazníkov na medzinárodných trhoch priniesli najlepšiu pílu, akú môžu ponúknuť tak úzkopásové, ako aj širokopásové piliarske technológie.

WB2000 od Wood-Mizer sa vyznačuje robustnou konštrukciou, nízkymi nárokmi na údržbu a efektívnou prevádzkou. WB2000 používa pílové pásy široké 75 mm alebo 100 milimetrové stelitované pásy. Pri použití 75 milimetrových pílových pásov (dostupné s rozstupom zubov 22,22 mm alebo 28,50 mm) je WB2000 vzhľadom na náklady na údržbu pílových pásov mimoriadne úsporná píla. Aby sa zabepečil čo najlepší výhľad na pílenie a manipuláciu s guľatinou, ponúkame video systém s priamym prenosom s dvoma kamerami v štandardnej výbave, s možnosťou rozšíriť ho až na štyri kamery. *

Modely píl PRO používajú automatický PLC systém pracovného nastavenia rezných rozmerov.

12-palcová dotyková obrazovka zobrazuje rôzne parametre, ako sú rozmery materiálu, aktuálna výška reznej hlavy, poloha reznej hlavy a výkon hlavného motora. Aby nastavil tieto parametre, operátorovi jednoducho stačí pre nové nastavenia použiť dotykovú obrazovku.

Modely EC používajú 5,7-palcový dotykový displej s najnovšou verziou systému pracovného nastavenia rezných rozmerov SW PLC3 Setworks.

Moderné robustné lôžko má nosnosť 6 ton.  Zosilnené nosníky s C-profilom, ktoré tvoria rám, majú výšku 400 mm a šírku 110 mm. Všetky funkcie hydraulickej manipulácie s kmeňom, ako sú upínače, reťazové obracače, poháňané valce, bočné opierky a sťahovacie upínače, sú modulárne a môžu byť premiestnené do rôznych buniek podľa potreby.

WB2000 sa môže použiť ako samostatná píla na úplné spracovanie guľatiny, alebo ako doplnok k momentálnej strojovej výbave, aby sa dali spracovávať nepravidelné kmene, či prijať zákazky, pre ktoré existujúce zariadenia nie sú vhodné. Vďaka rôznym hydraulickým zostavám a dĺžkam lôžok, je píla veľmi mnohostranná. Dokáže píliť kmene z mäkkého, tvrdého i tropického dreva s veľkými priemermi, dlhé 2,4 až 12 metrov.

VÝBAVA WB2000

Chain Turner

Obojsmerný reťazový odbracač 
Vybavený pre rýchle obracanie kmeňov

Central Clamp

Centrálny upínač
Upína a stabilizuje kmeň počas pílenia a používa sa aj na obracanie hranolov.

Power Roller

Hnaný valec
Používa sa na umiestnenie kmeňa do optimálnej polohy na lôžku a tiež na odsun hranolov z píly.

Vertical Side Support

Vertikálna opierka
Udržuje kmeň na lôžku počas nakladania a obracania. Zabezpečuje, aby bola guľatina počas pílenia na lôžku stabilizovaná.

Hold Down Clamp

Sťahovacie upínače
Uchytia z dvoch strán, stiahnu a pritlačia k lôžku hranol počas pílenia. Vynikajúce pri hranoloch s vnútorným pnutím.

Main Electric Motor

Hlavný elektromotor
Elektromotor 30 kW je v štandardnej výbave.
Elektromotor 37 kW – doplnková výbava.

Hydraulic Blade Tension

Hydraulické napínanie pílového pásu
Udržiava tlak v systéme napínania pílového pásu.

Cameras & Screen

Kamery a obrazovka
Zabezpečuje kompletný výhľad na proces pílenia. Základná verzia je vybavená dvoma kamerami a môžu byť namontované až 4 kamery. 

LaserSight

Laserový značkovač
Laserový lúč ukazuje, kadiaľ sa bude pílový pás prerezávať guľatinou. Dostupné ako doplnková výbava.

Debarker

Predrez
Odstraňuje z dráhy pílového pásu nečistoty a kamienky, vďaka čomu udržiava pílový pás v lepšej kondícii medzi brúseniami a predlžuje celkovú životnosť pásu. Dostupný ako doplnková vývaba.


Bord removal system

Sytém odsúvania dosiek
Zahrňuje chápadlá na odsun dosiek, reťaze a valec absorbujúci nárazy padajúcich dosiek.

Belt-conveyor

Pásový dopravník
Umiestnený na konci lôžka. Aktivuje sa automaticky pri návrate reznej hlavy, aby zabezpečil efektívny presun materiálu. Nastaviteľný uhol sklonu.


operator's cab

Klimatizovaná kabína operátora
Udržiava komfortnú teplotu a chráni elektronické súčiastky pred vplyvmi extrémneho počasia.

Predlžovacie lôžka
Lôžko sa môže predĺžiť o 2 m alebo 4 m (dostupné len pre lôžko M)

PRO Control Station

Stanica operátora (verzia EC)
Stanica operátora je vybavená integrovaným ovládacím panelom so všetkými funkciami reznej hlavy a hydrauliky. Doplnkový kamerový systém* umožňuje operátorovi pozorovať celý proces pílenia.

* Základný 2-kamerový systém je zahrnutý v štandarnej výbave u všetkých dodávok, ktoré vyžadujú splniť požiadavky na certifikáciu .

Central Clamp

Stanica operátora (verzia PRO)
Vyvýšená plošina so sedadlom operátora a dvoma pákovými ovládačmi, tu zobrazená s doplnkovým kamerovým systémom*, je vybavená moderným dotykovým ovládacím panelom. Vďaka týmto funkciám môže operátor efektívne spravovať všetky funkcie pílenia a hydraulickej manipulácie s guľatinou. Ako doplnková výbava je dostupná klimatizovaná kabína operátora.

* Základný 2-kamerový systém je zahrnutý v štandarnej výbave u všetkých dodávok, ktoré vyžadujú splniť požiadavky na certifikáciu .

Systémy nakladania guľatiny a manipulácie s materiálom

Log Deck

Zásobník guľatiny (LD2)
Kmene môžete uložiť na zásobník a postupne ich dávkovať na lôžko. Nakladacie ramená zabepečujú, aby sa naraz presúval iba jeden kmeň. Obsluha píly ovláda zásobník zo stanovišťa operátora. Zásobník guľatiny je dostupný v dvoch dĺžkach (3,6 m alebo 6 m) a dvoch šírkach (1,5 m alebo 3,3 m).

Incline Conveyor

Naklonený pásový dopravník (CB3)
Pás dopravníka odsúva dosky z píly. Po skončení rezu, systém odsúvania dosiek presunie dosku z lôžka na pásový dopravník, ktorý potom presunie dosku k ďalšiemu stupňu spracovania. Podobne ako zásobník guľatiny, aj pásový dopravník sa ovláda zo stanovišťa operátora.

Transfer Table

Triediaci stôl (TD2)
Triediaci stôl účinne rozdeľuje rezivo na rôzne strany. Rezivo sa môže poslať priamo ďalej alebo oddeliť k omietačke. Triediaci stôl sa môže nastaviť na prevádzku tak pre pravákov, ako aj ľavákov. Odporúča sa pre rezivo do dĺžky 6 m.


Dostupné hydraulické zostavy:

PoložkaHydraulické zostavy:Odporúčaný typ lôžka:
HS11 x obojsmerný reťazový obracač; 1 x centrálny upínač; 2 x poháňané valce; 2 x vertikálne bočné opierkyS
HS21 x obojsmerný reťazový obracač; 1 x centrálny upínač; 2 x poháňané valce; 2 x vertikálne bočné opierky; 2 x sťahovacie upínačeS
HS31 x obojsmerný reťazový obracač; 1 x centrálny upínač; 2 x poháňané valce; 4 x vertikálne bočné opierkyM
HS41 x obojsmerný reťazový obracač; 1 x centrálny upínač; 2 x poháňané valce; 4 x vertikálne bočné opierky; 2 x sťahovacie upínačeM
HS52 x obojsmerný reťazový obracač; 1 x centrálny upínač; 2 x poháňané valce; 4 x vertikálne bočné opierky; 2 x sťahovacie upínačeM

WB2000 VIDEÁ

WB2000 VIDEÁ ZÁKAZNÍKOV

Viac Wood-Mizer Priemyslový rad Videá

WB2000 PRO ŠPECIFIKÁCIE

Pohon
 Štandardná výbava Elektrický 30 kW 
 Doplnková výbava Elektrický 37 kW 
Rezná kapacita
 Max. šírka rezu 900 mm
 Max. hmotnosť guľatiny 6 ton
Lôžko S
 Dĺžka 5.2 m
 Dĺžka so systémom  odsúvania reziva 4.5 m
 Min. rezná dĺžka  1.2 m 
Lôžko M
 Dĺžka 8.2 m
 Dĺžka so systémom  odoberania reziva 7.5 m
 Min. rezná dĺžka  1.2 m 
Výbava reznej hlavy
 Štandardná výbava Priemyselný Setworks PLC
Elektrický posuv
Vodiace kladky
Rýchlosť pílového pásu:
(1) mechanická, s kladkou 22 m/s (štandard)
(2) mechanická, so sadou kladiek 26 m/s (doplnkové)
(3) variabilná, 18-30 m/s (doplnkové)
Automatické chladenie/mazanie pílového pásu
Hydraulický systém napínania pílového pásu s tlakovým akumulátorom
Plošina so sedadlom operátora a systémom pákových ovládačov
Systém horizontálneho a vertikálneho posuvu ovládaný pákovými ovládačmi
Kamerový monitorovací systém (v štandardnej výbave 2 kamery)
Systém odsúvania dosiek
Hydraulická výbava
Ovládanie hydrauliky:
- Elektrické pákovými ovládačmi
- Pedál redukcie rýchlosti hydrauliky
Hydraulické čerpadlo 7,5 kW (27 l/min)
 Doplnková výbava Predrez
Laserový značkovač
Dodatočná kamera (max. 4 ks na jeden stroj)
Hydraulické čerpadlo 11 kW (55 l/min)
Sťahovací upínač
Predlžovacie lôžka: 2 m alebo 4 m (len lôžko M)
Pásový dopravník
Klimatizovaná kabína operátora
 Stoly v doplnkovej  výbave Zásobník guľatiny (LD2)
Dopravný pás (CB3)
Triediaci stôl (TD2)
Pílový pás
 Dĺžka 6 m
 Šírka 100 mm (stelitovaný pás)
75 mm (rozvedené zuby) – voliteľné (*)
 Priemer pílového kolesa 800 mm
 Materiál kolesa pílového  pásu Liatinové bombírované
 (*) 75 mm rozvádzané pásy vyžadujú špeciálne kolesá.

WB2000 EC ŠPECIFIKÁCIE

Pohon
 Štandardná výbavaElektrický 30 kW 
 Doplnková výbavaElektrický 37 kW 
Rezná kapacita
 Max. šírka rezu900 mm
 Max. hmotnosť guľatiny6 ton
Lôžko S
 Dĺžka4.5 m
 Dĺžka so systémom  odoberania reziva3.8 m
 Min. rezná dĺžka 1.2 m 
Lôžko M
 Dĺžka7.5 m
 Dĺžka so systémom  odoberania reziva6.8 m
 Min. rezná dĺžka 1.2 m 
Výbava reznej hlavy
 Štandardná výbavaSetworks SW PLC3
Elektrický posuv
Vodiace kladky
Rýchlosť pílového pásu:
(1) mechanická, s kladkou 22 m/s (štandard)
(2) mechanická, so sadou kladiek 26 m/s (doplnkové)
Automatické chladenie/mazanie pílového pásu
Hydraulický systém napínania pílového pásu s tlakovým akumulátorom
Stanovište operátora integrované s pílou
Systém horizontálneho a vertikálneho posuvu ovládaný zostavou prepínačov
Kamerový monitorovací systém (v štandardnej výbave 2 kamery)
Systém odsúvania dosiek
Hydraulická výbava 
Ovládanie hydrauliky:
- Ručné spínače blokových ventilov
Hydraulické čerpadlo 5,5 kW (18 l/min)
  Doplnková výbava Predrez
Laserový značkovač
Dodatočná kamera (max. 4 ks na jeden stroj)
Sťahovací upínač
Predlžovacie lôžka: 2 m alebo 4 m (len lôžko M)
Pásový dopravník
 Stoly v doplnkovej  výbaveZásobník guľatiny (LD2)
Dopravný pás (CB3)
Triediaci stôl (TD2)
Pílový pás
 Dĺžka6 m
 Šírka100 mm (stelitovaný pás)
75 mm (rozvedené zuby) – voliteľné (*)
 Priemer pílového kolesa800 mm
 Typ pílového kolesaLiatinové bombírované
 (*) 75 mm rozvádzané pásy vyžadujú špeciálne kolesá.

ÚSPEŠNÉ PRÍBEHY

Thajská paletová firma zvýšila jedinou rozmietacou pílou...

Thajská paletová firma zvýšila jedinou rozmietacou pílou...

V modernej továrni na palety nahradili dve zvislé pásové píly jednou rozmietacou pílou Wood-Mizer a zdvojnásobili svoju reznú produktivitu.