ROZVODKY ZUBOV

Automatická rozvodka zubov / Single – BMT300

Rozvodka zubov BMT300 je navrhnutá pre profesionálne podniky, ktoré poskytujú ostrenie pílových pásov a pre veľké piliarske spoločnosti. Maximálna šírka pílového pásu je 75 mm a rýchlosť posuvu 24 zubov za minútu. Pneumatická rozvodka BMT300 zabezpečuje extrémnu presnosť a zhodnosť rozvodu zubov. Elektronický kontrolný panel premieta všetky parametre a diagnostické nástroje. Jednoducho vložte pílový pás a spustite rozvodku v režime, v ktorom chcete. Keď je jedna strana pílového pásu hotová, vyvráťte pílový pás, znova ho vložte do rozvodky a posuňte posúvač pílového pásu do spätnej pozície.

Flexibilitu, s ktorou rozvodka pracuje a parametre, ktoré použije, umožňuje niekoľko rôznych režimov a funkcií. Inšpekčný režim jednoducho overuje rozvod zubov. Obvyklé nastavovacie režimy môžu detekovať  rozvádzanie a automaticky ohnúť pretlačený zub naspäť. Po nastavení rozvodov pílového pásu rozvodka zastaví alebo znova skontroluje pílový pás, aby sa uistila, že nastavenia sú presné. Môžu byť nastavené minimálne a maximálne tolerancie nastavenia rozvodov.

 

BMT300 je navrhnutá do páru k ostričke BMS500 pre spoločnosti, ktoré prevádzkujú viacero pásových píl, ako aj pre centrá s prebrusovacím servisom ReSharp, ktorých podnikanie je založené na ošetrovaní a údržbe pílových pásov.Duálna rozvodka zubov / s elektrickým systémom podávania – BMT250

Duálna rozvodka BMT250 poloautomaticky s vysokou kvalitou a účinnosťou nastavuje rozvod zubov oboch strán pílových pásov.

BMT250 je vybavená elektricky poháňaným posuvom, ktorý jemne posúva pílový pás vpred, kým nie je nastavený rozvod všetkých zubov. BMT250 môže byť nastavená rozvádzať zuby pílových pásov so šírkou od 25 do 75 mm a s rozpätím zubov od 13 do 32 mm. BMT250 sa ovláda z centrálneho ovládacieho panela, opatreného automatickým počítadlom, ktoré po nastavení rozvodu všetkých zubov rozvodku zastaví. 

Manometer presne meria nastavenie rozvodu každého zubu, aby bolo zabezpečené, že rozvody sú presné a pílový pás je opäť pripravený píliť ako nový.


Duálna rozvodka zubov / Manuálna kľuka – BMT200

Nastavte rozvod zubov oboch strán pílového pásu naraz s ručnou rozvodkou BMT200, ktorá pomôže predĺžiť životnosť ostria a poskytne najpresnejší rez.

BMT200 je navrhnutá pre cenovo dostupné rozvádzanie zubov. Jedno otočenie kľukou nastaví rozvod dvoch zubov a zároveň posúva pílový pás vpred. BMT200 si poradí s pílovými pásmi širokými 25-75 mm, môže nastavovať rozvody pri rozpätí zubov od 13 do 32 mm a vie jemne posúvať pás podľa delenia rozpätia zubov. Manometer presne meria nastavenie rozvodu každého zubu, aby bolo zabezpečené, že rozvody sú presné a pílový pás je opäť pripravený píliť ako nový. 


Páková rozvodka zubov – BMT150

Nastavte rozvod zubov oboch strán pílového pásu naraz s ručnou rozvodkou BMT150, ktorá pomôže predĺžiť životnosť ostria vášho pílového pásu a poskytne najpresnejší rez.

BMT150 je navrhnutá pre cenovo dostupné rozvádzanie zubov. Keď obsluha potiahne páku rozvodky vzad, nastaví rozvod oboch zubov a keď ju potlačí vpred, posunie pílový pás, aby sa nastavil na rozvod ďalších dvoch zubov. Tento cyklus pokračuje, kým nie je rozvod zubov celého pílového pásu nastavený. Jeden cyklus nastaví rozvod všetkých zubov. Pás netreba prevracať.

BMT150 si poradí s pílovými pásmi širokými 25-76 mm, môže nastavovať pri rozpätí zubov od 6 do 32 mm a vie jemne posúvať pás podľa delenia rozpätia zubov.  Manometer presne meria nastavenie rozvodu každého zubu, aby bolo zabezpečené, že rozvody sú presné a pílový pás je opäť pripravený píliť ako nový.


Kľuková rovodka zubov – BMT100

BMT100 je navrhnutá pre jednoduché, presné a cenovo prístupné nastavovanie rozvodu zubov. 

Jednoducho ručne posúvajte pílový pás a nastavte rozvod zubov na jednej strane. Manometer presne meria nastavenie rozvodu každého zubu, aby bolo zabezpečené, že rozvody sú presné a pílový pás je opäť pripravený píliť ako nový. Keď je jedna strana pílového pásu hotová, obráťte pílový pás a nastavte rozvod protiľahlých zubov.

Nastaviteľné ramená, na ktorých je položený pílový pás, umožňujú spracovať pílové pásy šírky 25-50 mm a sú pripravené byť nastavené na rôzne konfigurácie profilov pílového pásu. Ak je to potrebné, dá sa nastaviť bod rozvodu.

Pre jedinca s nízkym objemom výroby ale s potrebou mať zaistené konzistentné nastavenie rozvodu zubov, je  BMT100 skvelým štartom.