SetWorks

Elektronické systémy setworks

Každodenné pílenie dreva vyžaduje veľa merania a matematických výpočtov, čo znižuje produktivitu obsluhy. Elektronický systém pracovného nastavenia Setworks od Wood-Mizer šetrí čas, ktorý by bol inak venovaný počítaniu a odhadovaniu a zvyšuje tak výnosy a produktivitu. Použiť Setworks znamená, že obsluha píly nemusí vypočítavať rozmery a pozorovať, aké množstvo dreva opustilo reznú hlavu. Všetko čo potrebuje, je nastaviť požadovanú hrúbku reziva a začať píliť.ACCUSET

Accuset výrazne zvyšuje flexibilitu prevádzky poskytovanú pracovným nastavením Simple Setworks a Setworks PLC. Okrem 16 programovateľných pamätí pre hrúbku reziva má systém aj štyri operačné režimy.

  • • Manuálny režim: Systém pracuje výlučne manuálne.
  • • Automatický vertikálny režim: Každé prepnutie ovládača vertikálneho posuvu zdvihne alebo spustí reznú hlavu podľa naprogramovanej miery.
  • • Šablónový režim: V systéme možno naprogramovať 16 štandardných rezných šablón.
  • • Referenčný režim: Systém si pamätá polohu reznej hlavy na poslednom reze vykonanom na dvoch stranách hranola.

PLC Setworks

PLC Setworks je určený pre píly opatrené elektrickými motormi vertikálneho posuvu. Jeho funkcie sa veľmi podobajú na tie, ktorými disponuje Simple Setworks, no s kapacitou pre dva operátorom programovateľné rozmery, ktoré môžu byť volené stlačením tlačidla.

Schopnosť predprogramovať často používané rozmery a okamžite ich aktivovať zvyšuje produktivitu a presnosť, čo zvyšuje výnosy vašej piliarskej prevádzky. Setworks PLC obsahuje aj funkciu horného a spodného limitu polohy reznej hlavy a zabudovanú kalkulačku vzťahujúcu sa k lôžku, čo umožňuje píliť prednastavené hrúbky jeden po druhom až do posledného rezu.SW-PLC2

Setworks SW-PLC2 je voľba, ktorá automaticky spustí reznú hlavu na prednastavenú reznú výšku. Setworks SW-PLC2 je založený na programovateľnom logickom riadiacom obvode (programmable logic controller – PLC), magnetostrikčnom meracom pásiku (ktorý eviduje aktuálnu výšku reznej hlavy), programovateľnom ovládacom paneli a rotačnom regulátore rýchlosti používanom v asynchrónnych motoroch.


Setworks SW

Setworks SW zvyšuje produktivitu a presnosť použitím robustnej elektroniky, aby rýchlo umiestnil reznú hlavu na nasledujúci rez. Setworks SW je ľahké používať a umožňuje vám meniť miery reziva veľmi rýchlo bez potreby preprogramovať každý potrebný rozmer. Je k dispozícii pre píly na striedavý aj jednosmerný prúd.