POUŽÍVANÉ

HR115EH15S

 


 • Price (Price): 6500,-€
 • Rok výroby (Year of prod.): 2016
 • Typ lôžka (Bed): Stacionárna (lôžko)
 • Druh pohonu (Engine): Elektromotor (pohon)
 • Setwork? (Setwork): Áno
 • Predrez? (Debarker): žiadny
 • Spôsob manipulácie s guľatinou (Log handling): Manuálna (manipulácia s guľatinou)
Debarker, SW10, 11kw motor

 • Price (Price): 6500,-€
 • Rok výroby (Year of prod.): 2016
 • Typ lôžka (Bed): Stacionárna (lôžko)
 • Druh pohonu (Engine): Elektromotor (pohon)
 • Setwork? (Setwork): Áno
 • Predrez? (Debarker): žiadny
 • Spôsob manipulácie s guľatinou (Log handling): Manuálna (manipulácia s guľatinou)

 • Poznamký: Debarker, SW10, 11kw motor

 Galeriá: